img - megaphone
Dodaj Ogłoszenie

i dotrzyj do grona prawie 7 000
myśliwych miesięcznie!

Wypróbuj i zyskaj!
  • nielimitowana liczbę ogłoszeń
  • za 0 zł
  • przez 90 dni
Dodaj ogłoszenie

      Pierwszym krokiem na drodze do wykonywania polowania jest odbycie stażu kandydackiego. 

      W zasadzie podczas stażu powinniśmy poznać wszystkie zagadnienia wymagane na egzaminach. Powinniśmy w praktyce nauczyć się zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej, zapoznać się z codzienną pracą myśliwych w łowisku, poznać wszystkie aspekty wykonywania polowania. Staż trwa minimum rok i w tym czasie powinniśmy doszlifować swoją wiedzę o łowiectwie. Użyłem tu specjalnie określenia "doszlifować" gdyż w ciągu rocznego stażu nie jesteśmy w stanie poznać wszystkich zagadnień łowieckich. Decyzję o tym, że chcielibyśmy zostać myśliwym z pewnością każdy podejmuje dużo wcześniej. Stopniowo zgłębiamy wiedzę i tajniki łowiectwa a staż powinien być właśnie okresem, kiedy ugruntujemy wiedzę i utrwalimy się w podjętej wcześniej decyzji, że bycie myśliwym jest naszą życiowa pasją. Bez takiego przekonania, lepiej powstrzymać się ze stażem i jeszcze poczekać, aż w pełni będziemy przekonani, czego oczekujemy i co nam da bycie myśliwym.

      Jeśli jednak jesteśmy pewni swojej decyzji powinniśmy zastanowić się nad spełnieniem pierwszego z warunków określonych w przepisach, czyli odbyciem stażu łowiecki. Wcześniej jednak powinniśmy sprawdzić, czy nie zaliczamy się do jednej z grup podlegających zwolnionemu ze stażu. O tym, kto jest zwolniony z obowiązku odbycia stażu mówi art. 42 ust. 5 Prawo łowieckie. Jeżeli nie zaliczamy się do żadnej z grup osób zwolnionych, musimy odbyć i zaliczyć staż łowiecki. Tu do wyboru są dwie możliwości spełnienia tego wymogu a żaden przepis nie narzuca nam, którą z nich powinniśmy wybrać.

      Pierwszą jest odbycie stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny. W tym wypadku sami powinniśmy znaleźć koło łowieckie lub ośrodek hodowli zwierzyny, w którym odbędziemy staż kandydacki. Jeśli już wcześniej podjęliśmy decyzję o wstąpieniu w szeregi Braci Łowieckiej, to z pewnością wiemy, czy w rodzinie lub wśród znajomych są myśliwi. Oni z pewnością doradzą, gdzie się udać i jak sformułować podanie o przyjęcie na staż łowiecki. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to wyszukujemy adresy kół łowieckich w okolicy naszego miejsca zamieszkania (dostępne w zarządach okręgowych PZŁ lub na stronach internetowych kół) a następnie piszemy do zarządu danego koła podanie o przyjęcie na staż. Jeżeli nasza prośba zostanie zaakceptowana, kandydatowi przydzielony zostanie opiekun. O swojej decyzji zarząd koła powiadomi również zarząd okręgowy PZŁ, który to wpisuje kandydata do rejestru stażystów i od daty dokonania tego wpisu rozpoczyna się nasz roczny okres stażu. Drugą możliwością jest zwrócenie się do zarządu okręgowego PZŁ, właściwego z uwagi na nasze miejsce zamieszkania, o skierowanie na staż. W takim wypadku zarząd okręgowy PZŁ powinien wskazać nam miejsce gdzie ten staż możemy odbyć.

      Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest osobiste znalezienie koła łowieckiego (lub ośrodka hodowli zwierzyny). W ten sposób uzyskamy w przyszłości możliwość członkostwa w danym kole (przynajmniej teoretycznie) jak i poznamy obwody łowieckie, w których być może będziemy polować. Niektóre koła łowieckie cenią sobie rekomendację osób wprowadzających, doświadczonych myśliwych, którzy poręczą za nas a często także podejmą się opieki w okresie stażu. Z tego względu dobrze jest przed podjęciem decyzji o stażu poznać środowisko myśliwych, starać się uczestniczyć w ich codziennych czynnościach w łowisku, brać udział w życiu koła i wydarzeniach organizowanych przez koła lub organy Polskiego Związku Łowieckiego. W ten sposób poznamy środowisko myśliwych a przede wszystkim zwykłą codzienną pracę myśliwego i ugruntujemy swoje przekonanie, czy łowiectwo jest rzeczywiście tym, czym jest sobie wyobrażaliśmy. W ten sposób podejmiemy decyzję świadomą i nie rozczarujemy się w przyszłości, że łowiectwo to nie jest wyłącznie broń i strzelanie ale głównie prace gospodarcze w łowisku, ochrona zwierzyny, edukacja młodzieży itp.

Po przyjęciu na staż w kole łowieckim (lub ośrodku hodowli zwierzyny) i wpisaniu kandydata do rejestru stażystów otrzymamy dzienniczek stażysty, w którym odnotowuje się przebieg stażu. Szczegółowe zasady obywania stażu kandydackiego do PZŁ określa uchwała nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 (zmiana w roku 2009) – treść dostępna na stronie internetowej www.pzlow.pl

Zgodnie z tą uchwałą kandydat na myśliwego musi zapoznać się z problematyką łowiecką w teorii i w praktyce. W każdym wypadku kandydat odbywa staż pod opieką doświadczonego myśliwego tzw. opiekuna.

      Zagadnienia jakie musimy poznać podczas stażu to: a)  zapoznanie się z urządzeniami łowieckimi;  b)  zapoznanie się z zasadami zagospodarowania łowisk i ochrony zwierzyny oraz ze środowiskiem jej bytowania, w tym udział w dokarmianiu zwierzyny i innych pracach na terenie łowisk, m. in. akcjach zbierania wnyków, inwentaryzacji zwierzyny, szacowaniem szkód;  c)  zapoznanie się z zasadami gospodarki populacjami zwierząt łownych; d)  szkolenie z zakresu bezpiecznego posługiwania się myśliwską bronią śrutową i kulową oraz zapoznanie z podstawami strzelectwa myśliwskiego; e)  zapoznanie się z podstawami kynologii łowieckiej;  f)   udział w polowaniach indywidualnych i zbiorowych, przy czym w przypadku polowań zbiorowych stażysta nie może być angażowany wyłącznie do naganki; g)  przeszkolenie z zakresu postępowania z pozyskaną zwierzyną. 

      Poza wiedzą praktyczną zdobytą podczas stażu i wiedzą teoretyczną uzyskaną na podstawie literatury, prasy łowieckiej oraz wiedzy przekazanej przez opiekuna należy jeszcze poznać obowiązujące w Polsce prawodawstwo dotyczące łowiectwa. Całoroczny udział w pracach koła powinien pozwolić na podstawowe zapoznanie się z całością pracy myśliwych a to powinno skutkować ukończeniem stażu z wynikiem pozytywnym, gdyż tylko taki wynik umożliwia przejście do kolejnego etapu na drodze do łowiectwa, jakim jest kurs szkoleniowy organizowany przez zarządy okręgowe PZŁ.

Źródło: Piotr Gawin - myśliwy od 1981 roku, selekcjoner. Instruktor i sędzia strzelectwa myśliwskiego, redaktor naczelny "Poradnika Łowieckiego"  www.poradniklowiecki.pl

Strona internetowa www.lowiec.com.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.lowiec.com.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się tutaj Polityka prywatności