img - megaphone
Dodaj Ogłoszenie

i dotrzyj do grona prawie 7 000
myśliwych miesięcznie!

Wypróbuj i zyskaj!
  • nielimitowana liczbę ogłoszeń
  • za 0 zł
  • przez 90 dni
Dodaj ogłoszenie

W dzisiejszym artykule pod lupę bierzemy koło łowieckie. Jak wygląda system kół łowieckich w Polsce? Kto i kiedy może wstąpić w struktury koła? Zapraszamy do lektury tekstu ułatwiającego lepsze zrozumienie tej podstawowej jednostki systemu organizacji łowiectwa w naszym kraju.

 

Jak zostać myśliwym?

koło łowieckie

 

W myśl prawa w Polsce uprawnienia do polowania posiadają członkowie Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ). Do Związku mogą dołączyć osoby fizyczne spełniające kilka warunków. Kandydat na myśliwego musi być pełnoletni, mieć polskie obywatelstwo i nieograniczone prawa obywatelskie, posiadać „moralne walory” do wykonywania łowiectwa zgodnie z zasadami etyki i przepisami prawa oraz być niekarany za przestępstwa, o których mówi ustawa Prawo łowieckie. Człowiek spełniający te wymagania (i świadomy swojej decyzji o dołączeniu do myśliwskiej rodziny) może ubiegać się o przyjęcie na roczny staż. Wniosek o realizację stażu najlepiej złożyć w pobliskim kole łowieckim lub Zarządzie Okręgowym PZŁ. Wzór aplikacji jest dostępny na stronie internetowej Związku. Już podczas odbywania stażu można zapisać się na kurs, w którym przyszli łowcy poznają tajniki polowania, ale także zasady troski o przyrodę, podstawy kynologii oraz myśliwskie tradycje. Po zaliczeniu stażu i odbyciu szkolenia przychodzi pora na sprawdzian. Egzamin na myśliwego, na który można się zapisać w każdym Zarządzie Okręgowym PZŁ w kraju, składa się z trzech części – pisemnej, ustnej i strzeleckiej. Szczegółowe informacje nt. procesu egzaminacyjnego zawiera rozporządzenia Ministra Środowiska z 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania. Po zdaniu wszystkich elementów testu, złożeniu deklaracji członkowskiej, uiszczeniu wpisowego i rocznej składki, Zarząd Okręgowy wystawia legitymację członkowską PZŁ. Ten dokument upoważnia do ubiegania się pozwolenie na broń do celów łowieckich w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

 

Koło łowieckie – tam prowadzą wszystkie drogi przyszłego myśliwego

 

Polski Związek Łowiecki podaje, że w Polsce jest ok. 128,5 tys. myśliwych i ok. 18,5 tys. osób starających się o dołączenie do tego grona. Większość z nich rozpoczęło swoją przygodę właśnie poprzez koło łowieckie, będące furtką do nowej pasji. System kół łowieckich i zasady działania poszczególnych jednostek regulują przede wszystkim dwa akty prawne – wspomniana już ustawa Prawo łowieckie z 1995 r. (Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713) oraz statut PZŁ. Każde koło łowieckie podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego (jest ich 49). W każdym okręgu może funkcjonować kilka kół myśliwskich.

System kół łowieckich jest osią organizacji ruchu myśliwskiego nad Wisłą, a koło łowieckie jest podstawową komórką organizacyjną Związku. Zrzesza ono myśliwych posiadających uprawnienia PZŁ, dzierżawi obwody łowickie, na których zobowiązane jest do prowadzenia gospodarki łowieckiej. To główne, choć nie jedyne, zadanie każdego koła. Do pozostałych obowiązków organizacji tego typu należą m.in. realizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, zwalczanie kłusownictwa, organizowanie polowań, prowadzenie szkolenia członków i kandydatów.

 

Deklaracja członkowska do koła łowieckiego – pierwszy krok w kierunku polowania

 

Osoby rozważające rozpoczęcie przygody z łowiectwem powinny skierować swoje kroki właśnie do pobliskiego koła łowieckiego w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stażu i dalszych procedur wprowadzających w arkana myślistwa. Kto może przystąpić do koła? Formalnym uczestnikiem koła może być osoba posiadająca legitymację członkowską PZŁ. Kandydat spełniający to kryterium składa podanie o przyjęcie do koła w zarządzie jednostki. Wiele kół prowadzi własne strony internetowe, gdzie z łatwością można znaleźć dane kontaktowe, na które powinna zostać wysłana deklaracja członkowska do koła łowieckiego. Zarząd koła może zaakceptować podanie o przyjęcie do koła łowieckiego lub je oddalić. Odrzuconemu kandydatowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji zarządu. Szczegółowe informacje na temat terminów rozpatrywania podania, informowania kandydata oraz możliwości odwołania się znajdują się w VI rozdziale Statutu Polskiego Związku Łowieckiego.

Myśliwy może należeć do jednego lub kilku kół. Osoba zrzeszona w strukturach koła ma swoje prawa i obowiązki. Nieprzestrzeganie tych ostatnich może skutkować wykluczeniem myśliwego z koła przez zarząd. Wśród podstawowych powinności członka koła łowieckiego jest przestrzeganie aktów prawa dotyczących polowań, respektowanie tradycji i dobrych obyczajów myślistwa, troska o obwody łowieckie i mienie należące do koła, realizacja zadań koła i PZŁ, przeciwdziałanie kłusownictwu czy też podnoszenie poziomu wiedzy łowieckiej i umiejętności strzeleckich. Powodem skreślenia z listy uczestników koła może być też zaleganie z opłacaniem składek. Każdy członek koła ma prawo wystąpienia z organizacji składając rezygnację z uczestnictwa w kole.

 

Strona internetowa www.lowiec.com.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.lowiec.com.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się tutaj Polityka prywatności